درباره ما

تاریخچه

موسسه خانه تدبیر و اندیشه در سال ۱۳۸۸ شروع به فعالیت کرد . محور اولیه آموزشها سواد مالی بود . سال ۱۳۸۹ دوره سهامدار موفق تدوین و معرفی گردید . این دوره به گونه ای مورد استقبال قرار گرفت که بیشترین دوره برگزار شده موسسه تا به حال این دوره بوده است.
از سال ۱۳۹۳ دوره های روانشناسی نیز به محورهای آموزشی موسسه افزوده شد.هدف از تاسیس خانه تدبیر و اندیشه ارائه آموزش های مربوط به سرمایه گذاری در بازار های مالی نظیر بورس اوراق بهادار می باشد.

در سال ۱۳۹۹ دوره های غیرحضوری سهامدار موفق و دوره غیر حضوری امواج الیوت تهیه و تدوین شد.

۶۰۰۰۰

اعضا اینستاگرام

۲۰۰۰۰

شرکت کننده در همایش ها

۲۰۰۰

شرکت کننده در دوره ها

۱۱

سال سابقه فعالیت

ماموریت ما

ارتقای کیفیت زندگی افراد در ابعاد اقتصادی، روانی و اجتماعی از طریق آموزش و مشاوره هدف ما ارتقای دانش، تغییر نگرش و اصلاح رفتار است.

ارزش های ما

اعتماد ـ اثربخشی ـ احترام ـ شفقت ـ رشد ـ مسئولیت پذیری ـ وقار

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به موسسه خانه تدبیر و اندیشه می باشد.