معرفی دوره سهامدار موفق

دوره سهامدار موفق بدین منظور طراحی شده است تا افراد را با سرمایه گذاری اصولی و کسب سود به روش تحلیل تکنیکال محض در بازار بورس اوراق بهادار و بازارهای مشابه آشنا کند.
در این روش افراد می توانند آینده قیمت را ز طریق نمودارها و بدون نیاز به اخبار و صورتهای مالی پیش بینی کنند و سرمایه گذاری موفقی در بازارهای مالی انجام دهند.
همچنین در این دوره افراد با روشهای مدیریت ریسک و سرمایه و شناسایی دارایی نقدشونده برای سرمایه گذاری اصولی آشنا خواهند شد.
از ویژگی های مهم این دوره جلسات همیار بورس می باشد که تا ۳ ماه بعد از دوره، هر هفته حداقل ۳ نمودار به صورت تخصصی تحلیل می شود تا کاربرد مفاهیم آموزشی دوره نهادینه گردد و مهارت افراد افزایش یابد.

[table id=1 /]