سواد مالی چیست؟

سواد مالی چیست؟

سواد مالی توانایی درک و استفاده موثر از مهارت های مختلف مالی ، از جمله مدیریت مالی شخصی ، بودجه بندی و سرمایه گذاری است. سواد مالی پایه و اساس رابطه شما با پول است و این یک برنامه مادام العمر برای یادگیری است. هرچه زودتر شروع کنید ، وضعیت بهتری خواهید داشت ، زیرا یادگیری کلید موفقیت در امر پول است.

اصطلاح “سواد مالی” به انواع مهارت ها و مفاهیم مهم مالی اشاره دارد.

افرادی که از نظر اقتصادی سواد دارند معمولاً کمتر در معرض تقلب مالی قرار میگیرند.

مهارت سواد مالی می تواند به حمایت از اهداف مختلف زندگی مانند پس انداز برای تحصیل یا بازنشستگی ، استفاده مسئولانه از بدهی و اداره یک تجارت کمک کند.[۱]

 

 چرا سواد مالی مهم است؟

احتمالا شما نیز این بیت سعدی را شنیده اید:

«ﺑﺮ اﺣﻮال آن ﻣﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻳﺴﺖ                  ﻛﻪ دﺧﻠﺶ ﺑﻮد ﻧﻮزده، ﺧﺮج ﺑﻴﺴﺖ»

ممکن است در زﻣﺎن ﺣﻴﺎت ﺳﻌﺪى، ﻣﺮدم ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ داﻧﺴﺘﻦ درﺑﺎره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻲﺷﺎن ﺑﻮده را، ﺑـﻪ آﺳـﺎﻧﻲ از ﻣﺤـﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت ﺧـﻮد ﻳـﺎ دﻳﮕـﺮان ﻓﺮاﺑﮕﻴﺮﻧﺪ؛ اما اکنون دیگر به این شکل نیست. در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎى ﻣﺎﻟﻲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻢﮔﻴﺮى ﻳﺎﻓﺘـﻪ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺟﺪﻳـﺪ ﻣـﺎﻟﻲ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.[۱]

درک سواد مالی

در دهه های اخیر محصولات و خدمات مالی به طور فزاینده ای در سراسر جامعه گسترش یافته است. همچنین پدیده های مالی جدید مانند وام های رهنی ، وام های دانشجویی ، بیمه درمانی و حساب های سرمایه گذاری خودگردان نیز دارای اهمیت شده اند.

مشاهده  دامنه نوسان قیمت در بورس چیست؟

این رشد گسترده و فراگیر شدن این امور، ضرورت فهمیدن چگونگی استفاده مسئولانه از آنها را بیشتر نمایان کرده است.

اگرچه مهارت های زیادی وجود دارد که ممکن است زیر چتر سواد مالی قرار بگیرند ، اما مواردی همچون بودجه بندی خانوارها ، یادگیری نحوه مدیریت و پرداخت بدهی ها ، تصمیم گیری های مالی و سرمایه گذاری از مهمترین آنها محسوب می شود. این مهارت ها معمولاً حداقل نیازمند دانش اولیه مالی ، مانند سود مرکب و ارزش زمانی پول نیاز دارند.

با توجه به اهمیت امور مالی در جامعه مدرن ، نداشتن سواد مالی می تواند برای موفقیت مالی طولانی مدت یک فرد ضرر آور باشد.

پیامدهای بی سوادی مالی

بیسوادی از نظر مالی می تواند به مشکلات مختلفی منجر شود ، از جمله احتمال بیشتری وجود دارد که بارهای بدهی ناپایدار را جمع آوری کند ، این امر از طریق تصمیمات ضعیف در مورد هزینه ها یا عدم آمادگی طولانی مدت است.

این به نوبه خود می تواند منجر به ضعف اعتبار ، ورشکستگی ، سلب مالکیت مسکن و سایر عواقب منفی شود.

خوشبختانه اکنون منابع بیشتر از هر زمان دیگری برای کسانی که مایلند خود را در مورد دنیای مالی آموزش دهند وجود دارد.

ما در خانه تدبیر و اندیشه از سال ۱۳۸۸ تاکنون اقدام به برگزاری دوره های مختلف سواد مالی نموده ایم.

برای آشنایی با این دوره می توانید به صفحه دوره حضوری سواد مالی مراجعه نمایید و توضیحات بیشتر را مطالعه نمایید.

[۱] https://www.investopedia.com/terms/f/financial-literacy.asp

[۱] امین مرادی باصیری, دکتر عادل پیغامی، ۱۳۹۵، سواد مالی، تهران، دانشگاه اسلامی مرجع

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.