قوانین و مقررات

موسسه خانه تدبیر و اندیشه

شرایط و قوانین استفاده از وب سایت و خدمات موسسه خانه تدبیر و اندیشه

ورود کاربران به وب‏‌سایت موسسه خانه تدبیر و اندیشه هنگام استفاده از وب سایت ارائه شده توسط موسسه خانه تدبیر و اندیشه به معنای آگاه بودن و پذیرفتن شرایط، قوانین و همچنین نحوه استفاده از سرویس‌‏ها و خدمات این موسسه است. توجه داشته باشید که ثبت نام در وب سایت و ثبت نام در دوره ها در هر زمان به معنی پذیرفتن کامل کلیه شرایط و قوانین از سوی کاربر است.

قوانین دوره های آموزشی غیرحضوری

۱-  دوره های آموزشی صرفاً روی یک رایانه خانگی یا لپ تاپ تحت ویندوز اجرا خواهد شد.

۲- داشتن حداقل اطلاعات استفاده از رایانه و اینترنت برای گذارندن این دوره ضروری می باشد.

۳- روند آموزشی دوره غیرحضوری (سهامدار موفق) بدین صورت می باشد پس از ثبت نام سه جلسه ابتدایی دوره قابل دانلود خواهد بود و سپس پس از مشاهده، لینک آزمون برای دانش پذیر ارسال خواهد شد در صورت کسب حد نصاب قبولی ( حد نصاب حداقل ۲۴ سوال از ۳۰ سوال می باشد) جلسه بعد ارسال خواهد شد.

۴- از جلسه چهارم به بعد تمرین های برای هر جلسه در نظر گرفته شده که دانشپذیر پس از مشاهده فیلم ها و ارسال تمرین های گفته شده برای مربی در صورت تایید تمرین ها توسط مربی جلسه بعد ارسال می شود.

۵- با توجه به اینکه کیفیت روند آموزش در انجام تمرین های هر جلسه می باشد و این تمرین ها نیازمند زمان است بنابر این در طول هر هفته حداکثر ۲ جلسه از دوره (سهامدار موفق ) برای دانشپذیر ارسال می شود.

۶- پشتیبانی از طریق تماس تلفنی هر هفته ۱ بار (دوره سهامدار موفق) در زمان مشخص با هماهنگی دانش پذیر انجام می شود.دوره ی امواج الیوت دارای پشتیبانی از طریق تماس تلفنی نمی باشد.

۷- پاسخ گویی به سوال ها و بررسی تمرین ها (دوره سهامدار موفق) از طریق واتساپ نهایتاً ۴۸ ساعت از زمان ارسال انجام می گردد.

۸- مدت زمان پشتیبانی دوره سهامدار موفق توسط مربی و موسسه حداکثر ۴ ماه از زمان خرید و دوره امواج الیوت حداکثر ۲ ماه می باشد.

۹- ضمانت بازگشت وجه در صورت عدم رضایت از محصول (سهامدار موفق و الیوت) زمانی قابل اجرا خواهد بود که دانش پذیر دوره آموزشی خود را تکمیل و در زمان مقرر برای دوره سهامدار موفق حداکثر ۴ ماه و دوره امواج الیوت حداکثر ۲ ماه به اتمام رسانده باشد.