تحلیل تکنیکال نماد ومعادن

تحلیل تکنیکال نماد ومعادن 27 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نماد ومعادن 27 شهریور ماه در این ویدئو تحلیلی، س…
تحلیل تکنیکال نمودار وبملتتحلیل تکنیکال نمودار وبملت

تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 25 شهریور

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبملت 25 شهریور در این ویدئو تحلیلی، سهام بانک مل…
تحلیل تکنیکال نمودار مونرو

تحلیل تکنیکال نمودار مونرو 22 شهریور ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار مونرو 22 شهریور ماه 1399 در جلسه تحلیل ار…
تحلیل تکنیکال ذوب

تحلیل تکنیکال نمودار ذوب جلسه همیار سهامدار موفق 20 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار ذوب جلسه همیار سهامدار موفق 20 شهریور ماه …
سرمایه گذاری پانزیسرمایه گذاری پانزی

سرمایه گذاری پانزی

/
سرمایه گذاری پانزی با یک سرمایه گذاری با سود قطعی و بسیار…

تحلیل تکنیکال نمودار فملی 11 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار فملی 11 شهریور ماه در این ویدئو تحلیل…
تحلیل تکنیکال نمودار خودرو

تحلیل تکنیکال نمودار خودرو 6 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار خودرو 6 شهریور ماه 1399 تحلیل تکنیکال …
ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورده 365

ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورده 365

/
ترسیم فیبوناچی لگاریتمی در وب سایت ره آورده 365 یکی از ابزار…

تحلیل تکنیکال نمودار BNBUSDT در جلسه تحلیل ارزهای دیجیتال 1 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار BNBUSDT در جلسه تحلیل ارزهای دیجیتال 1 …

چرا در بازار اصلاح شکل می گیرد؟

/
در این ویدئو استاد سعید لوکیان، از چرایی اصلاح در بازارهای مال…

تحلیل تکنیکال نمودار پترول 4 شهریور ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار پترول 4 شهریور ماه در جلسه همیار سهامدار م…
تحلیل شاخص کلتحلیل شاخص کل

تحلیل شاخص کل 2 شهریور ماه 1399

/
شاخص بورس، عددی است که تغییرات کلی بازار بورس را نشان می دهد و…