تحلیل تکنیکال نمودار دیتحلیل تکنیکال نمودار دی

تحلیل تکنیکال نمودار دی جلسه همیار سهامدار موفق 1 اسفند ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار دی جلسه همیار سهامدار موفق 1 اسفند ماه 139…
تحلیل تکنیکال نمودار شپناتحلیل تکنیکال نمودار شپنا

تحلیل تکنیکال نمودار شپنا جلسه همیار سهامدار موفق 24 بهمن ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار شپنا جلسه همیار سهامدار موفق 24 بهمن ماه 1398 …
تحلیل تکنیکال نمودار چکاپاتحلیل تکنیکال نمودار چکاپا

تحلیل تکنیکال نمودار چکاپا جلسه همیار سهامدار موفق 17 بهمن ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار چکاپا جلسه همیار سهامدار موفق 17 بهمن ماه 1398 …
آموزش خرید عرضه اولیه سهامآموزش خرید عرضه اولیه سهام

آموزش خرید عرضه اولیه سهام

/
آموزش خرید عرضه اولیه سهام در این بخش قصد داریم تا به شما آم…
آموزش وب سایت مدیریت فناوری بورس تهرانآموزش وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران

آموزش وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران

/
آموزش وب سایت مدیریت فناوری بورس تهران در این فیلم قصد داریم تا به آموزش وب…
تحلیل تکنیکال نمودار کگلتحلیل تکنیکال نمودار کگل

تحلیل تکنیکال نمودار کگل جلسه همیار سهامدار موفق 10 بهمن ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار کگل جلسه همیار سهامدار موفق 10 بهمن ماه 1398…
نظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالینظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالی

نظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالی

/
نظر آقای سید امیرحسین طباطبایی دانش پذیر دوره سواد مالی در این و…
ریشه ترس معامله گرانریشه ترس معامله گران

ریشه ترس معامله گران

/
ریشه ترس معامله گران در این ویدئو استاد محمد اعمی به ریشه ها…
تحلیل تکنیکال نمودار اپردازتحلیل تکنیکال نمودار اپرداز

تحلیل تکنیکال نمودار اپرداز جلسه همیار سهامدار موفق 3 بهمن ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار اپرداز جلسه همیار سهامدار موفق 3 بهمن م…
آموزش سامانه معاملاتی ایزی تریدرآموزش سامانه معاملاتی ایزی تریدر

آموزش سامانه معاملاتی ایزی تریدر

/
آموزش سامانه معاملاتی ایزی تریدر در این بخش از فیلم های آموزشی وب…
تحلیل تکنیکال نماد فولاد مبارکه اصفهان

تحلیل تکنیکال نماد فولاد مبارکه اصفهان

/
تحلیل تکنیکال نماد فولاد مبارکه اصفهان جلسه همیار سهامدار موفق 26 دی ما…
تحلیل تکنیکال نمودار اخابر

تحلیل تکنیکال نمودار اخابر جلسه همیار سهامدار موفق 19 دی ماه

/
تحلیل تکنیکال نمودار اخابر جلسه همیار سهامدار موفق 19 دی ماه 1398 …