تحلیل تکنیکال نمودار شبندر

تحلیل تکنیکال نمودار شبندر 15دی 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار شبندر 15دی 1400 نمودار شبندر بعد از موج جنبشی که توان…
سهام سرمايه‌گذاري‌غدير

تحلیل تکنیکال نمودار وغدیر 19 آذر ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وغدیر 19 آذر ماه 1400 نماد وغدیر بعد از …

تحلیل تکتیکال شاخص کل 12 آذر ماه

/
تحلیل تکتیکال شاخص کل 12 آذر ماه تحلیل قبلی در مورد شاخص کل همچنان …
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر

تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 17 شهریور 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 17 شهریور 1400 که بعد از یک موج جن…
تحلیل تکنیکال نمودار خبمهن

تحلیل تکنیکال نمودار خبمهن

/
تحلیل تکنیکال نمودار خبمهن در این ویدئو تحلیل نمودار سهام گرو…
تحلیل تکنیکال نمودار برکت

تحلیل تکنیکال نمودار برکت 27 تیر 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 27 تیر 1400 در این ویدئو، تحلیل نمودار سه…
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس

تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 22 تیر 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 22 تیر 1400 در این ویدئو تحلیل نمودار سهام…
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد

تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 20 تیر 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 20 تیر 1400 در این ویدئو نمودار سهام صنعت…

تحلیل تکنیکال نمودار خودرو 13 تیرماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار خودرو 13 تیرماه 1400 در این ویدئو، نمود…

تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400

/
تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400 به روال ماههای گذشته، امروز ششم تی…
تحلیل سهام پتروشیمی پردیس

تحلیل تکنیکال نمودار شپدیس 1 تیر ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار شپدیس 1 تیر ماه 1400 سهام پتروشیمی پردی…
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد

تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 خرداد 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 خرداد 1400 سهام فولاد مبارکه…