تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 23 خرداد 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 23 خرداد 1400 در این ویدئو نمودا…

تحلیل تکنیکال نمودار شاراک 9 خرداد ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار شاراک 9 خرداد ماه 1400 سهام پتروشیمی…

تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر 2 خرداد ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وبصادر2 خرداد ماه 1400 سهام بانک صادر…

تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن 28 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن 28 اردیبهشت ماه 1400 سهام خبهمن یکی ا…

تحلیل تکنیکال نمودار ونوین 26 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار ونوین 26 اردیبهشت ماه 1400 سهام ونوین، همان…
تحلیل تکنیکال نمودار شتران

تحلیل تکنیکال نمودار شتران 21 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار شتران 21 اردیبهشت ماه 1400 سهام پالایش نفت …
تحلیل تکنیکال نمودار وپاسار 15 اردیبهشت ماه 1400

تحلیل تکنیکال نمودار وپاسار 15 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپاسار 15 اردیبهشت ماه 1400 سهام وپاسار با نا…
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس

تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 12 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 12 اردیبهشت ماه 1400 سهام وپارس، با ن…
تحلیل تکنیکال نمودار کاوه

تحلیل تکنیکال نمودار کاوه 7 اردیبهشت ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار کاوه 7 اردیبهشت ماه 1400 سهام کاوه با نا…
تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400

تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400

/
تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400 به روال ماههای گذشته، امروز پ…
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 31 فروردین ماه 1400

تحلیل تکنیکال نمودار برکت 31 فروردین ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 31 فروردین ماه 1400 سهام دارویی بر…

تحلیل تکنیکال نمودار کگل 29 فروردین ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار کگل 29 فروردین ماه 1400 سهام کگل با ن…