شاخص کل بورس چیست؟ ( TEPIX )

شاخص کل قیمت، مخفف کلمه TEHRAN PRICE INDEX می باشد . بورس تهران از فروردین ماه سال ۱۳۶۹ اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قیمت خود با نام تپیکس ( TEPIX) نموده است . این شاخص نمایانگر روند عمومی قیمت در میان شرکت بورسی است و از تغییرات قیمت متأثر می شود. نکته حائز اهمیت این است که شاخص کل، میزان سود نقدی پرداختی به سهامداران را نشان نمی‌دهد. جامع، موزون و دردسترس بودن را می‌توان جزو مزایای این شاخص برشمرد.

توجه به این نکته ضروری است که شاخص ها سطح قیمت را در مقایسه با تاریخ مشخصی که تاریخ مبداء نام دارد نشان می دهند. به عبارت دیگر سطح شاخص ها نسبت به تاریخ مبداء یا همان زمان آغاز محاسبه شاخص سنجیده می شود. سال مبداء در بورس اوراق بهادار سال ۱۳۶۹ تعریف شده است به طور معمول میزان شاخص ها در تاریخ مبداء ۱۰۰ واحد درنظر گرفته می شود.

تحلیل تکتیکال شاخص کل 12 آذر ماه

/
تحلیل تکتیکال شاخص کل 12 آذر ماه تحلیل قبلی در مورد شاخص کل همچنان …

تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400

/
تحلیل شاخص کل بورس 6 تیرماه 1400 به روال ماههای گذشته، امروز ششم تی…
تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400

تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400

/
تحلیل نمودار شاخص کل 5 اردیبهشت 1400 به روال ماههای گذشته، امروز پ…

تحلیل نمودار شاخص کل 11 فروردین 1400

/
تحلیل نمودار شاخص کل 11 فروردین 1400 به روال ماههای گذشته، امروز …
تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹

تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹

/
تحلیل نمودار شاخص کل 9 اسفند ۱۳۹۹ نمودار شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار…