فولاد

شرکت فولاد مبارکه اصفهان در ۲۳ دی ماه ۱۳۷۱ احداث شد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین واحدهای صنعتی و بزرگترین مجتمع تولید فولاد در ایران است. شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بزرگ‌ترین واحد صنعتی خصوصی در ایران و بزرگ‌ترین مجتمع تولید فولاد در کشور ایران است، که در شرق شهر مبارکه در استان اصفهان قرار دارد.

نام شرکت: فولاد مباركه اصفهان/ نماد بورسی: فولاد
بازار: بازار اول (تابلوي اصلي) بورس / گروه صنعت: فلزات اساسی
زیر گروه صنعت: تولید آهن و فولاد پایه

تحلیل تکنیکال نماد فولاد در تاریخ 24 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال نماد فولاد در تاریخ 24 اردیبهشت 1401

/
تحلیل تکنیکال نماد فولاد در تاریخ 24 اردیبهشت 1401 شرکت فولا…
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد

تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 خرداد 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 خرداد 1400 سهام فولاد مبارکه…
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار فولاد 30 بهمن ماه 1399 سهام فولاد مبا…