تحلیل تکنیکال نمودار برکت

تحلیل تکنیکال نمودار برکت 27 تیر 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 27 تیر 1400 در این ویدئو، تحلیل نمودار سه…
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 31 فروردین ماه 1400

تحلیل تکنیکال نمودار برکت 31 فروردین ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 31 فروردین ماه 1400 سهام دارویی بر…
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 16 بهمن ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار برکت 16 بهمن ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار برکت 16 بهمن ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، ن…
تحلیل تکنیکال برکت ۰۸ آبان ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال برکت 08 آبان 1399

/
تحلیل تکنیکال برکت ۰۸ آبان ۱۳۹۹ موسسه خانه و تدبیر و اندیشه با رسالت…