تحلیل تکنیکال نمودار کچاد

تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 20 تیر 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 20 تیر 1400 در این ویدئو نمودار سهام صنعت…

تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 16 فروردین ماه 1400

/
تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 16 فروردین ماه 1400 سهم در تايم فريم…
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 14 بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 14 بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار کچاد 14 بهمن ماه ۱۳۹۹ سهام کچاد،با نام ک…