تحلیل تکنیکال نمودار کرازی 7 بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار کرازی 7 بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار کرازی 7 بهمن ماه ۱۳۹۹ در این ویدئو تحل…
تحلیل تکنیکال نمودار غسالم ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

تحلیل تکنیکال نمودار غسالم ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹

/
تحلیل تکنیکال نمودار غسالم ۱ بهمن ماه ۱۳۹۹ در این ویدئو تحلی…
تحلیل تکنیکال نماد قثابت 29دی ماه1399

تحلیل تکنیکال نماد قثابت 29دی ماه1399

/
تحلیل تکنیکال نماد قثابت 29دی ماه1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام قندث…
تحلیل تکنیکال رمزارز کاردانو 27 دی ماه

تحلیل تکنیکال رمزارز کاردانو 27 دی ماه

/
تحلیل تکنیکال رمزارز کاردانو 27 دی ماه در این ویدئو نمودار ر…
تحلیل تکنیکال نماد وبملت 25 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد وبملت 25 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد وبملت 25 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی…
چه کسانی بیشترین نقش را در تعیین قیمتها دارند؟

چه کسانی بیشترین نقش را در تعیین قیمتها دارند؟

/
چه کسانی بیشترین نقش را در تعیین قیمتها دارند؟ در این ویدئو استاد …
تحلیل تکنیکال رمز ارز اتریوم 24دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال رمز ارز اتریوم 24دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال رمز ارز اتریوم 24دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، ا…
تحلیل تکنیکال نمودار شپنا 24 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار شپنا 24 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار شپنا 24 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…
تحلیل تکنیکال نمودار فارس 23 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار فارس 23 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار فارس 23 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…
تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 22 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 22 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد وخارزم 22 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی،…

تحلیل تکنیکال رمز ارز نانو 20 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال رمز ارز نانو 20 دی ماه 1399 در این ویدئو استاد ب…
تحلیل تکنیکال نماد لایت کوین 18 دی ماه 1390

تحلیل تکنیکال نماد لایت کوین 18 دی ماه 1390

/
تحلیل تکنیکال نماد لایت کوین 18 دی ماه 1390 در این ویدئو تح…