تحلیل تکنیکال نماد کرمان 18 دی 1399

تحلیل تکنیکال نماد کرمان 18 دی 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد کرمان 18 دی 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام ش…
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 17 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 17 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار وپارس 17 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، …
تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد خساپا 15 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی…
تحلیل تکنیکال نماد دی 11 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال نماد دی 11 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال نماد دی 11 دی ماه 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام ب…
تحلیل تکنیکال نمودار فارک 10 دی 1399

تحلیل تکنیکال نمودار فاراک 10 دی 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار فاراک 10 دی 1399 در این ویدئو تحلیلی، سهام شرک…
تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 8 دی 1399

تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 8 دی 1399

/
تحلیل تکنیکال نمودار ومعادن 8 دی 1399     در این ویدئو تحلیلی، سهام شرکت…
تو جنبشی یا اصلاح؟

تو جنبشی یا اصلاح؟

/
تو جنبشی یا اصلاح؟   در این ویدئو استاد محمد اع…
استراتژی معاملاتی چیست؟

استراتژی معاملاتی چیست؟

/
استراتژی معاملاتی چیست؟   در این ویدئو استاد سعید ل…
چرا ضرر را دوست داشته باشیم؟

چرا ضرر را دوست داشته باشیم؟

/
چرا ضرر را دوست داشته باشیم؟   لازم است توجه کنیم که در بازاره…
ضرر را دوست داشته باشید

ضرر را دوست داشته باشید

/
ضرر را دوست داشته باشید     فکر می کنید می توانید عاش…
تحلیل تکنیکال رمزارز بیت کوین کش 6 دی ماه 1399

تحلیل تکنیکال رمزارز بیت کوین کش 6 دی ماه 1399

/
تحلیل تکنیکال رمزارز بیت کوین کش 6 دی ماه 1399 در این وی…
میانگین کم کردن ممنوع

میانگین کم کردن ممنوع

/
میانگین کم کردن ممنوع چرا میانگین کم کردن روش مناسبی نیست؟ و…