جهت شرکت در آزمون باید عضو وب سایت باشید.لطفا ابتدا از دکمه ی ورود اعضای وب سایت وارد وب سایت شوید سپس به همین صفحه مراجعه نمایید و بر روی شروع آزمون کلیک نمایید تا بتوانید وارد آزمون شوید

آزمون جلسه اول تا سوم دوره سهامدار موفق

لطفا سوالات (۳۰ سوال) را با دقت خوانده و پاسخ دهید.پس از پاسخ هر سوال جهت نمایش سوال بعدی بر روی دکمه ی بعدی کلیک نمایید تا سوال بعد به شما نمایش داده شود.در پایان کافی است بر روی دکمه پایان آزمون کلیک نمایید تا نتیجه به شما نمایش داده شود.لازم به ذکر می باشد در هر ۲۴ ساعت یک بار می توانید آزمون دهید و نتیجه آزمون شما هر ۴۸ ساعت یک بار پس از آخرین آزمون داده شده ذخیره خواهد شد.جهت شروع آزمون بر روی دکمه شروع آزمون کلیک نمایید.جهت مشاهده ی پاسخ های خود پس از انتخاب پایان آزمون می توانید بر روی نمایش سوالات آزمون کلیک نمایید تا جواب سوالات خود را در صورت صحیح یا نادرست بودن مشاهده نمایید هم چنین در بخش دسته بندی می توانید جلسه ی مربوط به سوال خود را مشاهده نمایید.

حد نصاب قبولی ۲۴ جواب صحیح از ۳۰ سوال می باشد در صورت قبولی جلسه بعد در دسترس شما قرار می گیرد در غیر اینصورت باید مجدداً فیلم ۳ جلسه اول را با دقت بیشتری ببینید و سپس دوباره در آزمون شرکت کنید.