ثبت نام همایش روانشناسی معامله گری

"(ضروری)" indicates required fields

نام و نام خانوادگی(ضروری)

((با توجه به این که همایش های موسسه خانه تدبیر و اندیشه در اصفهان برگزار می گردد.لازم به ذکر است در صورتی که ساکن شهر اصفهان هستید و می توانید در همایش شرکت نمایید فرم را ارسال فرمایید.))