جدول قیمت دوره های مجازی

  • دوره مجازی سهامدار موفق
  • قیمت ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
  • دوره مجازی امواج الیوت
  • قیمت ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
  • دوره مجازی ارزهای دیجیتال
  • قیمت ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال