بایگانی برچسب برای: دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

نظر آقای اسماعیل شعبان زاده دانش پذیر خانه تدبیر و اندیشه

/
در این ویدئو آقای شعبان زاده در خصوص دوره های آموزشی خان…