بایگانی برچسب برای: سخنرانی تد

چرا زندگی زنان بلندپرواز مانند افراد معمولی نیست؟

/
در این ویدئو استفانی شرلی با توضیح تجربه شخصی خود از موفقیت ها…